Податкове право джерела


Податкове право України Файл формата rar размером 188,09 МБ содержит документ формата pdf Добавлен пользователем 09. На підставі чинного законодавства висвітлено найактуальніші питання діяльності держави та органів місцевого самоврядування в галузі правового регулювання оподаткування в Україні. Окрему увагу приділено кожному з інститутів Загальної та Особливої частин податкового права. Для викладачів і студентів юридичних і економічних вищих навчальних закладів, працівників фінансових органів, практичних працівників підприємств та організацій. Розглядаються сутність податкового права та основні принципи побудови податкової системи України, питання адміністрування податків та механізм справляння основних видів податків і зборів. Особлива увага приділяється організації податкового контролю та відповідальності за порушення податкового законодавства. Призначений для студентів та. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України підготовлений науковцями Національної академії правових наук України і Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». У ньому на основі досягнень сучасної теорії кримінального права, з урахуванням судової практики коментуються положення. За редакцією Тація ISBN 978-966-458-177-3 На основі новітнього аграрного законодавства України розглянуто предмет, методи і систему аграрного права, його джерела, аграрні правовідносини, договірні відносини у сільському господарстві. Рекомендовано до друку вченою радою Національного університету "Юридична академія імені Ярослава Мудрого". У підручнику розкрито зміст основних понять та категорій у сфері оподаткування, висвітлено найактуальніші питання діяльності держави та органів місцевого самоврядування в галузі правового регулювання оподаткування в Україні. У підручнику на основі системного аналізу розкрито зміст основних понять та категорій, які застосовуються при регулюванні оподаткування. На підставі чинного законодавства висвітлені найвктуальніші питання діяльності держави та органів місцевого самоврядування в галузі правового регулювання в Україн. Окрему увагу приділено кожному із.

Смотрите также:Коментарии: